Workshop turism Universitatea Constantin Brancoveanu

Workshop-ul Agenţiile de turism-actori principali pe piaţa vacanţelor sub egida seminarului: Turismul-factor de dezvoltare regională,ediţia a III-a,din 27 Noiembrie 2014.
Centru de Turism şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm.Vâlcea a Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti,are ca scop fundamental pregătirea viitorilor specialişti pentru administrarea afacerilor în turism prin modernizarea permanentă a procesului de instruire,realizată în primul rând prin dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne,compatibile cu cele ale universităţilor de prestigiu din străinatate,stabile în structură şi dinamice în conţinut.
Întâlnirea a prilejuit un schimb de opinii între cadre didactice,studenţi ai Universităţii Constantin Brâncoveanu şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din domeniul turismului care au împărtășit participanților cunoștințele lor in domeniul turismului.
Organizatorii oferǎ studenţilor posibilitatea de a face internship la câteva dintre cele mai indrǎgite Agenţii de turism din oraş,dispuşi sa transmitǎ din experienţele lor,spre a oferi sprijin studenţilor
Proiectul s-a adresat studenţilor care au o pasiune pe care vor sa o transforme într-un business reuşit şi care vor sǎ facǎ primii paşi decisivi pentru dezvoltarea lor profesionalǎ.
În cadrul workshopului s-a vorbit atât despre cariere şi drumul spre antreprenoriat cât şi despre managementul unei companii de turism,lucruri împǎrtǎşite din experienţa invitatilor.
Ca la orice întalnire,partea de networking este una dintre cele mai importante.Cu toţii vrem sǎ ne cunoaştem mai bine iar in cadrul evenimentelor este foarte uşor sǎ intri în contact cu persoane din domeniul tǎu de interes.Imagine nouăAgenda a fost prezentata de Conf.univ.dr.Carmen Maria Iordache:
Agenţia de turism-principalul intermediar între prestatorii şi beneficiarii de servicii turistice
Rolul agenţiilor pe piaţa turistică
Avantajele achiziţionǎrii pachetelor turistice prin agenţiile de turism
Aspecte ale vânzărilor prin agenţiile de turism vs prin internet
Rolul agentului de turism
Relaţia dintre hotelieri şi agenţii de turism
Prezentarea activităţii de control,verificare şi monitorizare turistică a agenţiilor de turism din judeţul Vâlcea
Afaceri de succes în turismul vâlcean.Imagine nouă (1)
Invitaţii
Naneş Gheorghe,expert Direcţia politici,strategii pentru promovarea turismului din cadrul Departamentului pentru IMM-uri,mediu de afaceri şi turism
Mitră Amza Daniela,Consilier evaluare examinare Direcţia politici,strategii pentru promovarea turismului din cadrul Departamentului pentru IMM-uri,mediu de afaceri şi turism
Dinţoi Laura,Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea
Nacea Adrian,Director Agenţia de Turism SEYTOUR, Râmnicu Vâlcea
Rachieru Elena,Director Agenţia de Turism OPERATOR TRAVEL Dragăşani
Cadre didactice şi elevi de la Colegiul Economic Rm.Vâlcea,Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti,Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olăneşti,Liceul Tehnologic Băile Govora
Studenţi ai Specializărilor Economia Comerţului,Turismului şi Serviciilor şi Turism,Gestiune Hotelieră şi Politici în Industria Ospitalităţii
Workshopul a fost interactiv,iar întrebarile au îmbogǎţit temele propuse,astfel fiecare dintre participanţi a primit raspuns şi a cǎştigat ceva în plus de la întǎlnire.
S-a vorbit despre turismului educaţional şi medical,şi cu ce diferǎ el astazi faţǎ de acum mulţi ani,de la teorie la practică în turism,ocazie cu care s-a spus opinia.
Despre turismul online care a castigat teren in ultimul timp,o piaţǎ destul de riscantǎ în condiţiile în care s-au dezvoltat înşelatoriile cibernetice cu cǎrţi de credit false,şi nu în ultimul rând tot agenţii din spate sunt în mǎsurǎ sǎ ofere informaţii suplimentare,sǎ facǎ modificǎri sau sǎ anuleze rezervǎrile.
Turismul online şi turismul de nişǎ sunt teme bune de discuţie în cadrul unui workshop în care specialiştii în domeniu sǎ vorbeascǎ din experienţa proprie despre cele 2 tipuri de turism.
Într- o perioadǎ în care economia româneascǎ este într-o provocare,tot mai mulţi tineri cautǎ sǎ se reprofileze şi multora le-ar plǎcea sǎ lucreze în turism.Este o meserie foarte frumoasǎ şi foarte solicitantǎ în acelaşi timp.
Înainte de închiere aş dori sǎ felicit gazdele evenimentului pentru succesul organizatoric.

Imagine nouă (2)

Reclame